Regulamin
obiektu Dom Wypoczynkowy „POD LITWINKĄ”
Białka Tatrzańska


 1. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości nie mniejszej niż 30% wartości rezerwacji na podane konto bankowe.
 2. Termin wpłaty zadatku wynosi 3 dni od rezerwacji.
 3. Brak wpłaty zadatku w uzgodnionym terminie powoduje anulowanie rezerwacji.
 4. Zadatek nie podlega zwrotowi.
 5. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją regulaminu obiektu Pod Litwinką.
 6. Istnieje możliwość po uzgodnieniu  przedłużenia pobytu w miarę posiadanych miejsc.
 7. Późniejszy przyjazd  lub wcześniejszy wyjazd, inny niż wynika to z rezerwacji, nie skutkuje obniżeniem płatności za usługę.
 8. Brak przyjazdu w uzgodnionym terminie bez powiadomienia recepcji  jest równoznaczne z rezygnacją z rezerwacji i możliwością wynajęcia pokoju innemu Klientowi .
 9. Pozostałą należność za pobyt należy uregulować w dniu przyjazdu.
 10. Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 do godziny 11.00.
 11. W obiekcie obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 do 7:00 rano.
 12. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałe z jego winy, lub z winy odwiedzających go osób. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju Goście zostaną obciążeni kosztami naprawy.
 13. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 14. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów . W przypadku naruszenia zakazu Gość ponosi karę grzywny w wysokości 500 zł.
 15. Strefa SPA przeznaczona jest wyłącznie dla osób dorosłych.
 16. Dom Wypoczynkowy Pod Litwinką nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające  z obiektu.
 17. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty te przechowywane będą przez miesiąc, a następnie zniszczone.
 18. W obiekcie zabronione jest:
  1. zakłócanie spokoju (np. odtwarzanie lub wykonywanie głośnej muzyki bez zgody Kierownictwa),
  2. chodzenie w butach narciarskich po obiekcie oraz wnoszenie sprzętu narciarskiego do pomieszczeń innych niż narciarnia,
  3. zapraszanie i przyjmowanie gości (osób nie będących klientami obiektu w pokojach bez zgody kierownictwa),
  4. zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite.
 19. Regulamin Obiektu dostępny jest na stronie internetowej:  www.podlitwinka.pl
 20. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu będą zobowiązane do niezwłocznego opuszczenia obiektu oraz do uregulowania należności za wykorzystane usługi.

Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów meldunkowych oraz umieszczenie danych Klienta  w bazie danych pensjonatu zgodnie z ustawą z dn. 29.10.1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 z 1997 r., poz. 883 z późn. zm.).